21 cm NbW 42 е петцевна ракетна установка, монтирана на мобилна установка от 3.7 cm PaK 36. На основата в предната част е монтиран подвижен стабилизатор, който да поддържа установката по време на стрелба.

Кутията е от гланциран картон със странично отваряне. Имаме схема на предната част и цветова схема отзад, като предложеният цвят е жълт. Което е естествено, тъй като установката вижда бял свят след 1943-та година. В кутията има инструкция и две еднакви платки, всяка с по 23 детайла, отляти от пясъчно жълта пластмаса, без забележки или дефекти. Единственият проблем е, че ако желаете установката да не е заредена, следва да разпробиете цевите. Интересно е да отбележим, че при първите тест-шотове, S-Model са изработили цевите като за 15 см ракети (Nebewerfer 41), които обаче са шестцевни. Впоследствие коригират цевите като за петцевните Nebelwerfer 42.

Има предвидени по три ракети на платка. Сглобяването е quick-build, лично за мен премина без някакви проблеми. Предвидена е възможност за бойно или походно положение на установката. Основни недостатъци (освен горепосоченият) са липсата на ръкохватки по установката, както и липсата на окабеляване по цевите.

В заключение - на една атрактивна цена получавате два 21 cm Nebelwerfer 42, които може да прикачите към влекач или да използвате самостоятелно.