За мен е любов от пръв поглед.

Обичайната за фирмата кутия с капак от твърд картон. Добър бокс-арт. Машината е уникална, защото според специализираната литература е произведена само една машина - опитен екземпляр, преоборудвана от Bergepanzer 38(t) Hetzer и добавяне на Flak 38. Естествено, че информацията е съвсем оскъдна, но снимките, които имам недвусмислено показват наличието на най-малко ДВЕ машини.

Вътре намираме добре опаковани голяма платка от пясъчно-жълта пластмаса, плик със смолни детайли и насипно - горната част от корпуса. Има и инструкция (прегънат лист А4 от вестникарска статия) със семпла схематична рисунка.

На платката с детайлите няма номера, така че задължително ще трябва да държите и инструкцията пред себе си.

Детайлите са същите, които присъстват във всеки кит за Hetzer на Attack. 74 детайла от пясъчно жълта пластмаса, отляти малко дебеличко и с леяци около част от детайлите. Веригите са меко казано ужасни – препоръчвам замяната им. Водещото зъбно колело е със зъби само на пространството, което се вижда. Трябва да му разпробиете отворите, плюс отворите на ленивците… Или да търсите смолни заместители. А защо не и за ходовите колела…

Самият корпус (по подобие на представеният по-рано от мен Hetzer Starr) е от светло сива пластмаса, този път много добра отливка и учудващо не е криво както при другия модел. Заварките имат фин зъб, отрязаната част – също. А, да – детайла е същият като от предходния кит – Bergepanzer 38 (t) Hetzer.

Смолните детайли са общо 20 и са с добро качество. Оръдието е представено малко схематично, но за сметка на това интериора е много добър. Дори е предвидено смолно приборно табло.

Декалното листче е с три вида кръстове. Не става ясно от инструкцията коя машина се слага.

Дадени са две камуфлажни схеми:
- Eastern Front, 1945 – основа Dark Green с петна от Redbrown и Dark Yellow
- Eastern Front, 1945 – изцяло Dark Yellow

Общо взето добър модел на уникална машина. Изисква умения над средните. Резултатът си заслужава.