Предполагам сте разглеждали работните места на други моделисти – рафтовете с бои, стойките за аерографи и инструменти, стелажите с афтърмаркет и аксесоари… И може би сте обърнали внимание на осветлението… или липсата на такова. А доброто осветление е изключително важно за финалната визия на вашия модел и за доброто здраве на най-важното – вашите очи.

Безспорно най-доброто осветление е дневната светлина. Но дали е възможно да постигнем нещо подобно вечерно време, когато обичайно заставаме над модела си?

Кое е идеалното осветление? Константен светлинен поток в рамките на няколко метра, почти на 99% същият като светлината от слънцето, наситеност на осветяваното пространство и почти нулево изкривяване на цветовият спектър. Не трябва да се забравя, че колкото са по-дребни детайлите по даден модел - толкова по-мощно трябва да е осветлението, на което работим.

Знаем, че според начина на насочването му към работното място, осветлението може да бъде директно, индиректно и смесено /дифузно/. При директното осветление светлинният поток пада направо върху целта, която искаме да осветлим. Директното осветление е икономично, но е вредно за очите, защото предизвиква заслепяване и умора.

При индиректното осветление светлинният поток достига до площта, която искаме да осветлим, като непълно отразяване от стените и тавана на помещението. Получената светлина е равномерна и мека и няма заслепяване. Индиректното осветление обаче не е икомично.

Смесено /дифузно/ осветление се получава, когато светлинният източник, за да не заслепява очите, се поставя в глобус от матово или от млечно стъкло. В жилищата смесено осветление се използува най-много във вестибюлите, холовете и пр.

Изкуственото осветление е неизбежното зло. Условно може да го разделим на осветление от луминесцентни осветителни тела, лампи с нажежаема волфрамово-ванадиумна жичка, халогенни осветителни тела и лампи с LED (светодиодни) източници.

Първият вид са неподходящи за моделизъм, колкото и мощно да е осветлението. Светлината от този източник на първо място е трептяща амплитуда на светлинният поток, който се усеща при по- близко разположение на светлинният източник и изморява бързо очите. И второ - този вид осветление не се препоръчва за по-затворени и тъмни помещения. Трето - в комбинация с друг изкуствен източник от упоменатите се получава недопустимо изкривяване цветовият спектър. Единственото предимство на този вид осветление е икономичността.

За разлика от луминесцентната светлина, тази от крушка с нажежаема жичка е най-близка до слънчевата, не трепти и създава по-малка промяна в цветовият спектър. Но, за едно добре осветено работно пространство от около 2 кв.м ще са ви нужни поне 200 вата електрическа мощност на осветителното тяло или тела. Тук са налице два сериозни недостатъка - първият е добре разбираемият икономически, а вторият е излъчваната топлина от осветителните тела. Съществува вариантът да отдалечим осветителните тела, но колкото по-отдалечено е такъв вид осветително тяло от работния плот, толкова по-голяма трябва да е мощността му, за да се постигнете желаната осветеност на пространството.

Светодиодните лампи дават константен светлинен поток, който обаче е с изкривен цветови спектър. Освен това нямат ъглова широчина на потока, което води до концентрирането му в сравнително малко петно. Естествено нагряването тук е по-малко, но при необходимост от няколко осветителни LED-тела, вече започва да се усеща. Такъв тип осветление е икономично като консумация, но изисква по-високи начални капиталовложения. При всички случаи обаче е недопустимо за моделизъм поради концентриране на ограничен участък и изкривяване на цветовия спектър. Възможно решение са светодиодните ленти, които може да се разположат равномерно на подходяща височина над работното място и да дават равномерен светлинен поток. Но остава проблема с изкривения светлинен спектър.

Халогенните лампи дават наситен светлинен поток, без да водят до изкривяване на спектъра, но излъчват много топлина и консумират доста електричество.

Енергоспестяващите крушки на пазара дават много добра алтернатива, още повече, че напоследък се намират и такива с насочена светлина. Трябва обаче да подберете такива, които излъчват равномерна светлина в дневния спектър. Единственият им недостатък е, че им трябва време за „загряване”. Е, да. Също отделят топлина.

В крайна сметка, независимо от избора на осветително тяло, трябва да знаем, че на работното място трябва да се предвидят два вида осветление — разсеяно и съсредоточено. При такова комбинирано осветление се избягват резкият контраст между силно осветлената работна площ и останалото, потънало в тъмнина пространство от помещението. При този случай общото осветление на помещението може да се използва като разсеяно, но при условие, че когато се работи, то е включено.

Това на практика може да се осъществи по няколко начина:
- чрез стоящи лампи с два светлинни източника, като единият е насочен към стената или тавана на помещението, в което се работи;
- чрез настолни лампи със същите възможности, както в първия случай;
- чрез стоящи или настолни лампи с насочен светлинен поток /в случаи, когато се използува общото осветление на помещението/.

Да не забравяме, че трябва и да оптимизираме работното си място за работа на изкуствено осветление.

1. Работа на светъл плот, който не поглъща светлината. Имайте предвид обаче, че ослепителната светлина, отразена от бяла повърхност, и попадаща направо в очите, действува неблагоприятно на зрението и може да го увреди.

2. Подобно изискване важи и за стените на помещението, в което работим, които пък трябва да отразяват попадналата върху тях светлина, а не да я абсорбират.

3. Поставете подходящи рефлектори зад източниците на осветление, за да насочват потока към мястото на осветяване. За използващите настолни лампи е много добра идея да облепят вътрешната част на рефлектора с алуминиево фолио. Така с по-малка мощност на осветителното тяло се постига по-голям ефект.