Болшинството сглобяеми модели са изработени от пластмаса (полистирол). Пластмасата обаче не винаги може да предложи високи нива на детайлност, които биха довели до по-добра копийност и реализъм. По тази причина се предлагат допълнителни детайлни сетове от смола (епоксидно леене), които допълват пластмасовия модел. Някои фирми предлагат моделите си изцяло от смола. Работата със смола обаче се различава от обичайната работа с пластмасите.

Независимо дали изработвате модел от смола, използвате конверсионен набор, или комплекти за допълнителна детайлизация, ще откриете, че смолните части се нуждаят от повече работа, в сравнение с пластмасовите. Модерните технологии в леенето на пластмаси под високо налягане дават чудесни детайли, които освен да отрежете от платката и леко да зачистите, не се нуждаят от допълнителна работа. Това обаче не може да се каже за смолните детайли.

Смолните части са отляти от течна фаза и най-често идват прикрепени към блока за леене, което налага първо да бъдат отделени от него. Ако точката на закрепване е достатъчно тънка може да използвате остър нож, с който много кратно да преминете по свързващия елемент до отделянето му. При по-дебела връзка се използват специални фини триончета с различна големина на зъбите. Времето за отрязване може да бъде дълго в зависимост от плътността на смолата и дебелината на свързващия блок. При всички случаи е необходима прецизна работа, тъй като може да се нарани или счупи детайла. Друг вариант е мини-дрил с подходящ накрайник, но трябва да се има предвид, че при голямо триене смолата може да се стопи, а отделящият се във въздуха прах е вреден.

След отделяне на частите, те трябва да бъдат почистени. Това става с подходящи пили и шкурка. Самият детайл трябва да се огледа добре, тъй като е възможно в него да са останали силиконови парченца от матрицата, които трябва да се премахнат. Анализът на частите ще ни покаже дали имат някакви деформации или дефекти. За правите детайли използвайте равна повърхност за да проверите за огъвания. Ако има такива те се коригират с гореща вода или сешоар с горещ въздух и последващо огъване в обратна посока. Друг вероятен дефект е наличието на малки въздушни мехурчета, които дават дефекти по повърхността на детайла. Това се коригира със специални китове за смола, тъй като стандартните моделистки китове за полистирол нямат добра адхезия към смолните детайли. Ако тези отворчета са малки, видът на използваният кит е без значение.

Необходимо е да проверите дали трябва да пробивате отвори по детайла. Пластмасовите части обикновено имат отвори по тях, но процесът на отливане на смола е малко по-различен, поради което не може да се изработят отвори и същите се нуждаят от допълнително разпробиване и зачистване. Избягвайте мини-дрил, тъй като има вероятност да повредите детайла. По-добре да използвате ръчен накрайник и свредла за по-прецизна работа.

Трябва да знаете, че стандартното лепило за полистирол е абсолютно безполезно при лепенето на смола. Тук ще ни е необходимо или двукомпонентно смолно лепило или най-обикновено циано-акрилатно (секундно) лепило. Последното е за предпочитане, тъй като не се нуждае от смесване, намира се в удобна опаковка и е чисто и приятно за работа. От друга страна епоксидното лепило дава най-добра гаранция за слепване на детайлите.

Независимо от използваното лепило, за добро слепване е необходима добре почистена и здрава повърхност. По детайлите не трябва да има прах и мазнина от пръсти или от разделящото вещество в матрицата. Препоръчва се миене на детайлите с четка за зъби с мек косъм, топла вода и миещ препарат без омазняващи добавки. Връзката между детайлите ще е по-силна ако контактната повърхност е набраздена съвсем леко с подходяща по размер шкурка.

След залепване на частите е най-вероятно да имате нужда от кит за запълване на появили се фуги. Китовете за полистирол имат добавки, които стапят повърхността на пластмасата за по-добра адхезия. Тези добавки обаче нямат ефект върху смолата. Това не означава, че не могат да бъдат използвани в определени ситуации. При всички случаи използването на епоксидни китове е за предпочитане.

В заключение – използването на смолни части е допълнително предизвикателство за моделиста, но от друга страна предоставят и невероятни възможности за изработване на наистина уникален модел.