МиГ-29 (изд. 9-12)

Дата 2011-03-17
На въоръжение в ВВС на РБ
Коментар Снимките са любезно предоставени от Христо Банчев
Галерия:
Кликни на изображенито за увеличаване на размера му.

Видяно: 532

Видяно: 483

Видяно: 471

Видяно: 480

Видяно: 457

Видяно: 471

Видяно: 455

Видяно: 473

Видяно: 471

Видяно: 471

Видяно: 455

Видяно: 452

Видяно: 472

Видяно: 465

Видяно: 446

Видяно: 457

Видяно: 457

Видяно: 459

Видяно: 445

Видяно: 449

Видяно: 464

Видяно: 460

Видяно: 451

Видяно: 439

Видяно: 455

Видяно: 454

Видяно: 453

Видяно: 469

Видяно: 454

Видяно: 458

Видяно: 444

Видяно: 462

Видяно: 456

Видяно: 449

Видяно: 461

Видяно: 454

Видяно: 464

Видяно: 471

Видяно: 468

Видяно: 453

Видяно: 453

Видяно: 490

Видяно: 482

Видяно: 468

Видяно: 460

Видяно: 447

Видяно: 438

Видяно: 455

Видяно: 436

Видяно: 422

Видяно: 454

Видяно: 456

Видяно: 432

Видяно: 438

Видяно: 451

Видяно: 459

Видяно: 446

Видяно: 430

Видяно: 456

Видяно: 437

Видяно: 445

Видяно: 444

Видяно: 447

Видяно: 452

Видяно: 419

Видяно: 430

Видяно: 436

Видяно: 451

Видяно: 436

Видяно: 466

Видяно: 434
Публикувано от: simo на 2011-03-22
Видяно: 2004