Въоръжение 1/72:

72-039 GTK Boxer (GTFz A1) Detail Set for Revell

Детайлен сет за модела на Revell (03198)

Инструкция: 72-039Техническа информация:
- размери - 52 х 35 мм
- брой детайли - 17