Авиация 1/72:

A72-020 Heinkel He-280 Detail Set for RS Models

Детайлен сет за модела на RS MODELS (92149, 92150)

Инструкция: A72-020Техническа информация:
- размери - 82 x 52 mm
- брой детайли - 44 бр.
Сетът съдържа филм за приборното табло