Въоръжение 1/72:

72-035 Opel Blitz L701 Detail Set for Roden

Детайлен сет за модела на RODEN (719)

Инструкция: 72-035Техническа информация:
- размери - 87 х 33 мм
- брой детайли - 38
- фино пресъздадени детайли за екстериора и интериора, опционални приборни табла с филм.