Въоръжение 1/72:

72-007 "Einheitskofferaufbau" Radio Car for MAC Distribution kit - Продаден

Автомобилът за свръзка е специален автомобил, разработен на базата на средния товарен автомобил Opel Blitz 3,6—36S. Използван е в частите на Вермахта в качеството на мобилна машина за радиовръзка. Използва се плътно до края на Втората световна война.

Фургонът е стандартен тип "Einheitskofferaufbau" използван и като медицински фургон, работилница, полева кухня. Използван е и на Opel Maultier.

Инструкция: 72-007Техническа информация:
- размери - 9,5x3.3 см
- брой детайли - 71 бр.
- 2 бр. стълби, ограждение за покрива на фургона, ръкохватки, отдушници с подвижна част, пълна детайлизация на антената, елементи на екстериора.