Авиация 1/72:

A72-008 Sukhoi Su-28 Detail Set for Art Model

Сухой Су-28 е вариант на Su-25UB/Su-25T, с намаляване на авионика и въздухоплавателни средства, системи, заедно с намаляване на възможностите за носене на оръжия. Тренировъчният Су-28 е предназначен за изграждане на технически умения, базови умения за полет и летателно обучение. Използва се и като демонстратор на по-сложни авиационни маневри.

Инструкция: A72-008Техническа информация:
- размери - 87 x 76 mm
- брой детайли - 49 бр.
Сетът съдържа филм за приборното табло