Въоръжение 1/72:

72-032 Opel Blitzbus Detail Set for Roden

Детайлен сет за модела на Roden (725)

Инструкция: 72-032Техническа информация:
- размери - 45 х 40 мм
- брой детайли - 22
- фино пресъздадени детайли за екстериора и интериора, приборно табло с филм.