Въоръжение 1/72:

72-019 Opel Maultier Detail Set for RODEN kit

Opel Maultier е немски полугъсеничен товарен автомобил, създаден на базата на известният три тонен камион Opel Blitz. Появата на машина от този тип е обусловено от невъзможност за преодоляване на препятствия с обичайните колесни камиони в трудните условия на Източния фронт. В периода от 1942 до 1944 год. са произведени 4000 машини от този тип, които се използват в немската армия до последните дни на Втората световна война.

Инструкция: 72-019Техническа информация:
- размери - 8.9x3.4 см
- брой детайли - 47 бр.
- фино пресъздадени детайли по екстериора и интериора - кабина, врати, калобрани, приборно табло с филм и др.