Въоръжение 1/72:

72-018 Opel Blitz Armoured Cab for MAC Distribution kit

Opel оборудва 3-тонният си "Блиц" за Вермахта с различни типове каросерии. Един от вариантите е камионът да се използва като влекач или платформа за зенитните оръдия FlaK 30 и Flak 38. За да бъде осигурена по-добра защита, на мястото на стандартната кабина се монтира бронирана.Инструкция: 72-018Техническа информация:
- размери - 8.3x5.4 см
- брой детайли - 27 бр.
- фино пресъздадени детайли по екстериора и интериора - кабина, врати, калобрани, приборно табло с филм и др.