Въоръжение 1/72:

72-041 Opel Blitz Tankwagen Detail Set for Roden

Детайлен сет за модела на RODEN (730)

Инструкция: 72-041_Техническа информация:
- размери - 90 х 37 мм
- брой детайли - 46
- фино пресъздадени детайли за екстериора и интериора, приборно табло с филм.