[05-09-2017] Новини за м.септември 2017 год. - 72-042 Vauxhall Type D Ambulance Detail Set for Roden (717), A72-058 MiG-21F Detail Set for Modelsvit (72021) и A72-059 E-152M Detail Set for Modelsvit (72030, 72015, 72025).

Публикувано от: ARTU на 2017-09-05