Началото на NH Detail е поставено от двама моделисти, които започват на любителски начала да проектират и изработват различни детайли, в началото само за клубна употреба, а после и в помощ на останалите моделисти.

Усилията ни са насочени преди всичко към изработка на фотоецвани детайлни сетове за допълнителна детайлизация на модели в продажба. Идеята ни е да създадем серии аксесоари с много добро качество и сравнително ниска цена, които да бъдат на нивото на известните производители.

Открити сме за коопериране с производителите на модели. В това отношение ще се стараем да сме гъвкави, готови за нови предизвикателства и с удоволствие ще проектираме и изработваме детайли за да бъдат Вашите модели много по-добри от първоначално предвидените.