Ki-98 е щурмови самолет, разработван от японската компания Manshukoku Hikoki Seizo K.K. (Manchurian Aeroplane Manufacturing Company Ltd.). Работата по създаването му започва през 1943 год. по разпореждане на Главното командване на японската армейска авиация. Самолетът е трябвало да бъде първият многоцелев ударен самолет в армейската авиация на Япония. Машината имала оригинален дизайн с тласкащо витло, като основен нерешен проблем е било напускането на самолета от пилота.

Прототипът на самолета е трябвало да бъде готов през лятото на 1945 година. В началото на м.август същата година са били готови за сглобяване фюзелажът, крилото и опашните елементи. Но на 8-ми август СССР обявява война на Япония и на следващия ден започва настъпление в Манчджурия. Манчджурската императорска и японската квантунска армии не били в състояние да се противопоставят на съветските войски. По тази причина е получена заповед да се унищожи цялата техническа документация, моделът, макетите и всички готови елементи на незавършеният Ki-98, с цел предотвратяване подпадането на разработката в съветски ръце. Това е и финалният щрих в историята на този уникален самолет.

Моделът на MENG идва в красива кутия с гланциран капак. На капака има идилитичен боксарт, а отстрани са дадени цветни странични проекции на предлаганите варианти. Инструкцията е гланцирана, цветна, тип чаршаф, състояща се от 10 страници. Изработването на модела е в 12 стъпки, като обозначенията по схемите са дублирани с надписи на английски. Камуфлажните схеми са дадени на стр.9, като и трите предложения са пълноцветни. Декалите са отпечатани без забележки или разминавания. Предлаганите варианти са три:

- Ki-98, Imperial Japanese Army, The end of 1945
- Ki-98, Manchurian Air Force, The end of 1945
- Ki-98, Royal Thai Air Force, The end of 1945

Естествено, схемите са фиктивни.

Пластмасовите детайли са разположени на две платки от сива пластмаса, всяка от които опакована отделно в запечатан найлонов плик. На платка А има общо 10 детайла - черупки на центроплана, опашни елементи, средна долна част на крилото, стойки на основния колесник. Отливката е без забележки, гравировката е прецизна вдлъбната, като нитоване не е дадено.

На платка В има общо 37 детайла - всичко останало. Предвиден е нелош интериор, шахтите на колесниците не са съвсем пусти, а всички детайли са отляти без дефекти.

Прозрачните детайли са запечатани в отделен плик. Това са фанар и прицел. Не е предвидено отваряне на фанара, което евентуално налага прецизно рязане. Прозрачността е на високо ниво.

В заключение - чудесен модел на този уникален самолет. Единствените забележки към него са високата цена и трудностите за придобиване.