Як-2 е скоростен разузнавателен самолет или лек бомбардировач. Общо са произведени 111 самолета, преди окончателното спиране на работата по него. Наследен е от Як-4.

Моделът идва в кутия с горен капак и доста динамичен бокс-арт. Инструкцията е от четири малки странички и самият процес на сглобяване е нахвърлен доста претрупано на две от тях.

Декалите са постни, но пък тук откриваме и декал за приборното табло. Могат да се изработят две машини:

- Як-2, 316 РАП, Югозападен фронт, юли-август 1941 год., командир л-т И.М.Агарков

- Як-2, 136 ББАП 19 АД, югозападен фронт, юни 1941 год.

Разликата е единствено в бордните номера и в оцветяването на кока на витлата.

В кутията откриваме здраво опаковани една към друга общо пет сравнително малки платки, отлети от светло-сива пластмаса. Отливките видимо са без дефекти, но навсякъде има леяци. Тук-таме има зачатъци на вдлъбната фина разшивка, но може да се каже, че фюзелажът е почти гладък, в което няма нищо странно - самолетът е бил почти изцяло дървен. А технологията на модела е short-run, т.е. полистирол шприцван под ниско налягане в недълготрайна форма( обикновено от епоксидна смола с напълнители). Това обяснява дебелите леяци, грубите детайли и облоя по частите. Принципно, тази технология се ползва за редки модели, "за изкушени любители", които е нереално да бъдат продавани в милионен тираж като F-18, например. И тук е мястото да кажем, че качеството, което постигат в момента А-модел е може би, максимума, което може да се изстиска от тази технология. А и цените им, сравнени с другите SHORT RUN фирми, са направо смешни. Важна подробност е , че моделът геометрично е доста правилен, факт, който е характерен за по-голямата част от продукцията на Amodel.

Прозрачните детайли са общо 10 и са разположени на отделна платка. Пластмасата им е дебела около милиметър и половина и е 90% прозрачна, с мътен оттенък. По пластмасовите части се вижда жълто-кафява констистенция, която асоциирам с витамин Л...

Та значи като гледам – има някакъв структуриран интериор, но няма никаква детайлност. Предвидена е бомбова шахта с две (въпреки че има място за четири) бомби в нея. Предвидена са и две бомби на външно окачване. Това момче – стрелеца нещо ми се губи къде ще седне. Пък и правилно – работата му е да пуца, а не да дреме на столче... Въпреки, че сега забелязах – предвидената картечница има станок, но май трябва да си стои в походно положение, защото на фанара отзад не е предвидено място за нея.

Мотогондолите са съвсем постни – даже и ауспусите са гладки и отлети заедно с другите детайли.

Колестникът ми се струва добър, но това на пръв поглед.

Като заключение – ако се абстрахираме от необходимите операции по зачистване на детайлите, ако имаме на разположение възможност за вакуумен фанар, а и ако си поиграем с интериора – моделът си заслужава. Този самолет си е дървен изцяло и на практика би трябвало да няма почти никаква разшивка, освен капотажите и люкчетата. Строен е в не особено голяма серия, почти всички са загубени в първите месеци на войната. Едната от схемите на оцветяване е на един от двата (!), оцелели след 1941 година. За съжаление мечтите за вакуумен фанар ще си останат именно мечти. Но пък Part предлагат чудесен фотоецван детайлен сет, с елементи на интериора и екстериора, с каталожен номер S72-170, в който има включен и филм за приборното табло.