Изложби

Moson Model Show 2017 (2017-04-22 - 2017-04-23)
Moson Model Show 2016 (2016-04-16 - 2016-04-17)
Stara Zagora Model Show 2014 (2014-10-25 - 2014-10-26)
Stara Zagora Model Show 2013 (2013-10-05 - 2013-10-06)
Moson Model Show 2013 (Mosonmagyarovar) (2013-04-20 - 2013-04-21)
Stara Zagora Model Show 2012 (2012-10-06 - 2012-10-07)
14th model show of the MC of Kavala (2012-06-29 - 2012-07-01)
Moson Model Show 2012 (Mosonmagyarovar) (2012-04-14 - 2012-04-15)
VII-та открита изложба-конкурс на клуб "Стендов Моделизъм България" (2011-05-21 - 2011-05-22)
VI-та открита изложба-конкурс на клуб "Стендов Моделизъм България" (2010-05-15 - 2010-05-16)
Пета открита изложба-конкурс на клуб "Стендов Моделизъм България" (2009-05-16 - 2009-05-17)
Четвърта открита изложба-конкурс на клуб "Стендов Моделизъм България" (2008-05-24 - 2008-05-25)
Трета открита изложба-конкурс на клуб "Стендов Моделизъм България" (2007-10-20 - 2007-10-21)
Втора открита изложба-конкурс на клуб "Стендов Моделизъм България" (2007-05-05 - 2007-05-06)
Първа открита изложба-конкурс на клуб "Стендов Моделизъм България" (2006-10-14 - 2006-10-15)