Moson Model Show 2012 (Mosonmagyarovar)

На 14. и 15.04.2012 год. за 16-ти път беше проведено традиционното шоу за модели в гр.Мошонмаджиаровар, Унгария. По думите на колеги, които я посетиха, това е най-силната изложба там.


Дискусия за изложбата: Форум

Галерия:
Кликни на изображенито за увеличаване на размера му.

Видяно: 895

Видяно: 899

Видяно: 871

Видяно: 894

Видяно: 880

Видяно: 877

Видяно: 899

Видяно: 894

Видяно: 892

Видяно: 864

Видяно: 881

Видяно: 926

Видяно: 860

Видяно: 896

Видяно: 868

Видяно: 875

Видяно: 862

Видяно: 888

Видяно: 888

Видяно: 932

Видяно: 939

Видяно: 878

Видяно: 885

Видяно: 880

Видяно: 882

Видяно: 885

Видяно: 902

Видяно: 902

Видяно: 904

Видяно: 906

Видяно: 933

Видяно: 883

Видяно: 858

Видяно: 859

Видяно: 880

Видяно: 903

Видяно: 886

Видяно: 898

Видяно: 880

Видяно: 864

Видяно: 887

Видяно: 878

Видяно: 873

Видяно: 866

Видяно: 836

Видяно: 904

Видяно: 896

Видяно: 906

Видяно: 931

Видяно: 882

Видяно: 895

Видяно: 845

Видяно: 864

Видяно: 903

Видяно: 937

Видяно: 871

Видяно: 856

Видяно: 885

Видяно: 841

Видяно: 873

Видяно: 878

Видяно: 886

Видяно: 845

Видяно: 866

Видяно: 858

Видяно: 875

Видяно: 845

Видяно: 843

Видяно: 868

Видяно: 824

Видяно: 884

Видяно: 905

Видяно: 856

Видяно: 859

Видяно: 878

Видяно: 889

Видяно: 838

Видяно: 858

Видяно: 842

Видяно: 852

Видяно: 809

Видяно: 845

Видяно: 814

Видяно: 843

Видяно: 835

Видяно: 822

Видяно: 828

Видяно: 869

Видяно: 888

Видяно: 842